Acte necesare internarii în Spitalul de Cardiologie Covasna: (lipsa oricareia dintre aceste acte duce la sanctiunea de neinternare):

  • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist adresat pentru specialitatea "CARDIOLOGIE".
  • Card de sanatate/ Adeverinta CAS
  • Buletin / Carte de Identitate.
  • Adeverinta de la locul de munca in care sa fie precizate numarul zilelor de concediu medical din ultimele 12 luni / Daca este pensionar cuponul de pensie.
  • Scrisoare medicala de la medicul specialist Cardiolog sau bilet de externare sa nu fie mai vechi de un an de zile.